Home / Kanji / 1945 Chữ Hán thông dụng PDF

1945 Chữ Hán thông dụng PDF

1945 chữ Hán thông dụng

Sách tổng hợp 1945 chữ Hán thông dụng, mỗi chữ Hán đều trình bày tên Hán Việt, Tên bộ, số nét, âm on và âm kun đầy đủ. Đồng thời có chú thích ý nghĩa chung của chữ Hán, giúp cho các bạn học chữ Hán theo phương pháp ghép các âm Hán Việt với nhau thì cực kỳ tiện lợi.

* Sách phân chia các chữ Hán theo bộ nên các bạn dễ tổng kết, dễ học, dễ nhớ; chỉ có mỗi cái QUÊN là LÂU là KHÓ thôi ạ :))…..

* Sách đính kèm phụ lục tên họ hay gặp của Người Nhật. Xem cho quen mắt để sau gặp 1 cái là đọc vanh vách được luôn ạ Biểu tượng cảm xúc heart

* Sách tổng kết lại 1000 chữ Hán quy định trong kỳ thi 2kyu cũ (tương đương N2 bây giờ)

* Sách tổng kết cách đọc âm Hán Việt của 2264 chữ Hán (Nhớ được âm Hán Việt- thì sẽ có thể suy được âm on đấy ạ :X …)

* Sách có phân loại theo cách đọc (âm on/âm kun)

* Sách có phân loại theo số nét

Download : PDF

Xem thêm:
Sổ tay Ngữ Pháp tiếng Nhật cơ bản PDF
60 Mẫu ngữ pháp N5