Home / JLPT / JLPT N3 / JLPT 20日で合格 N3 – 20 Nichi de Goukaku N3 PDF

JLPT 20日で合格 N3 – 20 Nichi de Goukaku N3 PDF

JLPT 20日で合格 N3 – 20 Nichi de Goukaku N3 PDF
Download sách 20 Nichi de Goukaku N3 PDF – Có đáp án

Sách luyện thi 20 Nichi de Goukaku N3 (日本語能力試験 20日で 合格 N3 文字・語彙・文法) được biên soạn dành cho các bạn luyện thi Năng lực Nhật JLPT N3.

Sách luyện thi 20 Nichi de Goukaku N3 PDF sẽ gồm các bài tập được viết hoàn toàn dựa trên đề thi thực tế, các dạng bài thi rất đa dạng với chủ đề vô cùng phong phú.

Download here: PDF

Xem thêm:
Giải phần Từ Vựng đề thi JLPT N3 T7/2023 (Có đáp án)
Đề thi Kanji và Từ Vựng JLPT N3 T7-2019 (Có đáp án)