Home / Kanji / 2000 Chữ Kanji thông dụng PDF

2000 Chữ Kanji thông dụng PDF

2000 Chữ Kanji thông dụng PDF
Tài liệu : 2000 chữ kanji thường dụng
Tác giả : Nguyễn phi Ngọc

Cùng gửi đến các bạn tài liệu học bảng chữ cái tiếng Nhật với 2000 chữ Kanji thông dụng nhất.
2000 Hán Tự Thường Dụng trong tiếng Nhật . Kanji (漢字かんじ (Hán tự)) là chữ Hán được sử dụng trong hệ thống chữ viết tiếng Nhật hiện đại cùng với hiragana và katakana.

Download: PDF

Xem thêm:
Học 100 từ Kanji N5, N4 – Phần 1
1945 Chữ Hán thông dụng PDF