Home / Từ vựng N1 / 2000 Từ vựng phổ biến đề thi N1

2000 Từ vựng phổ biến đề thi N1

2000 Từ vựng phổ biến đề thi N1


Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật JLPT – 2000 Từ Vựng N1:
– Tổng hợp hơn 2000 từ vựng cho cấp độ N1:
– Xếp theo tần suất xuất hiện trong đề thi JLPT các năm qua.

Download: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp toàn bộ 20 bài ngữ pháp Shinkanzen N1
Ôn nhanh Ngữ Pháp N1 có ví dụ đi kèm