Home / Kanji / 30 Cặp từ Kanji giống nhau dễ bị nhầm – Phần 1

30 Cặp từ Kanji giống nhau dễ bị nhầm – Phần 1

30 Cặp từ Kanji giống nhau dễ bị nhầm – Phần 1
CÁC CẶP KANJI SIÊU DỄ NHẦM LẪN
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những cặp từ Kanji dễ bị nhầm lẫn trong quá trình học tiếng Nhật.

1. Thủy 水 và Băng 氷
2. Vĩnh 永 và Vịnh 泳
3. Thiên 千 và Can 干
4. Thổ 土 và Sĩ 士
5. Vị 未 và Mạt 末
6. Tỉnh 井 và Đảm 丼
7. Ngưu 牛 và Ngọ 午
8. Thạch 石 và Hữu 右
9. Phương 方 và Vạn 万
10. Nhân 人  và Nhập 入
11. Lực 力 và Đao 刀
12. Thủ 手 và Mao 毛
13. Danh 名 và Các 各
14. Mộc 木 và Bản/Bổn 本
15. Vương 王 và Ngọc 玉
16. Đại 大 và Khuyển 犬
17. Hữu 友 và Phản 反
18. Bạch 白 và Tự 自
19. Bỉ/Tỷ 比 và Bắc 北
20. Điểu 鳥 và Ô 烏
21. Dạ 夜 và Dịch 液
22. Tri 知 và Hòa 和
23. Cảm 感 và Hoặc 惑
24. Khảo 考 và Lão 老
25. Phái 派 và Mạch 脈
26. Vi 違 và Vĩ 偉
27. Trọng 重 và Lượng 量
28. Ái 愛 và Thụ 受
29. Noãn 暖 và Viện 援
30. Khoán (券) và Quyển (巻)

Xem thêm:
120 chữ Kanji sơ cấp dễ nhầm lẫn
80 Kanji thông dụng cho người mới học