Home / Học tiếng Nhật / Các hình thức so sánh trong tiếng Nhật

Các hình thức so sánh trong tiếng Nhật

Các hình thức so sánh trong tiếng Nhật
Trong này tiengnhatvui cùng gửi đến các bạn tài liệu học về các Hình Thức So Sánh thường ngặp trong tiếng Nhật.
Các hình thức so sanh hay cách nói so sách giữa cái này và cái kia, giữa việc này này với việc kia về khả năng, sở thích thời gian, mức độ … trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
15 Ngữ Pháp N3 dùng nhiều khi giao tiếp
Tổng Hợp Đề Thi Chính Thức JLPT N2 các năm

Download: PDF