Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Cách đáp lại lời cảm ơn trong tiếng Nhật

Cách đáp lại lời cảm ơn trong tiếng Nhật

Cách đáp lại lời cảm ơn trong tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng tiengnhatvui học cách giao tiếp tiếng Nhật, khi được ai đó cảm ơn và cách đáp lại lời cảm ơn.

1. Cách đáp lại lời cảm ơn trong các tình huống thông thường

1) どういたしまして。 (douitashimashite) – Không có gì đâu

2) 気に入ってくれて嬉しい (ki ni itte kurete ureshii) – Tôi rất vui vì bạn thích nó

3) 気にしないで (Kinishinaide) – Đừng để ý quá làm gì

4) こちらこそ (Kochirakoso) – Người cảm ơn phải là tôi

5) いえいえ (ie ie) – Không, không có gì đâu

 

2. Cách đáp lại lời cảm ơn trong những tình huống trang trọng

1) とんでもないです (Tondemonai desu) – Không có gì đâu

2) 恐縮でございます (Kyoushuku de gozaimasu) – Không có gì đâu

3) お役に立てて何よりです(Oyaku ni tatete naniyori desu) – Rất vui khi được phục vụ/trợ giúp

4) お力になれて幸いです (Ochikara ni narete saiwai desu) – Rất vui khi được phục vụ/trợ giúp

Xem thêm bài:
Kaiwa dùng để nói với người xấu tính
Cách nói Đồng Ý trong tiếng Nhật