Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch) Cách Để Tận Hưởng Cuộc Sống

(Dịch) Cách Để Tận Hưởng Cuộc Sống

Cách Để Tận Hưởng Cuộc Sống

Mang theo một trái tim bao dung biết nghĩ cho người khác
Thể hiện lòng biết ơn
Không lừa dối, không phản bội những người quan trọng với mình
Thay đổi tâm trạng lúc vui vẻ cởi mở, lúc khép mình ủ rũ
Không cần tạo dựng những mối quan hệ vô nghĩa
Làm rõ giá trị của bạn trong cuộc sống
Tìm thấy điều gì đó khiến mình say sưa
Có nhận thức đúng đắn về tiền bạc
Biết cách tận hưởng cuộc sống là thành công

Xem thêm:
(Dịch Nhật – Việt) Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế
Download Từ vựng tiếng Nhật gồm 16 ngành