Home / Ngữ pháp N3 / Ngữ pháp N3: Các cách dùng của として

Ngữ pháp N3: Các cách dùng của として

Ngữ pháp N3: Các cách dùng của として
[Ngữ pháp N3] “として” và các cách dùng của ”として”
Ngữ pháp liên quan đến “として” rất cần thiết cho các bạn đang học tiếng Nhật N3.

Xem thêm:
Phân biệt ngữ pháp N3: Vていく và Vてくる
Học Ngữ Pháp N3 – Phần 1