Home / Tiếng Nhật cơ bản / Cách viết bảng chữ cái Hiragana và Katakana

Cách viết bảng chữ cái Hiragana và Katakana

Cách viết bảng chữ cái Hiragana và Katakana

Trong bài này chúng ta sẽ cùng học cách viết bảng chữ cái tiếng Nhật một cách cỡ bản nhất dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật.

Bảng chữ cái Katakana có âm ghép

Download: PDF

 

Bảng chữ cái Hiragana có âm ghép

Download: PDF