Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Câu Kaiwa dùng để hỏi ý kiến

Câu Kaiwa dùng để hỏi ý kiến

Câu Kaiwa dùng để hỏi ý kiến
Cùng học một số câu tiếng Nhật giao tiếp dùng để hỏi ý kiến

1. なにかいい考えはありますか。
/nanika ii kangae wa arimasu ka/
Bạn có ý tưởng gì hay không?

2. 本当にそう思っている?
ほんとうにそうおもっている?
/hontou ni sou omotte iru/
Bạn thật sự nghĩ như vậy ư?

3. いいですか
/ii desu ka/
Được không ạ?

4. (Aさんの日本語)はどうですか。
/(A san no nihongo wa) dou desu ka/
(Tiếng nhật của A) thế nào?

5. どうだった
/doudatta/
Thế nào?

6. どう思いますか
どうおもいますか
/dou omoimasu ka/
Bạn nghĩ thế nào?

7. ここに座ってもいいですか。
ここにすわってもいいですか。
/koko ni suwattemo ii desu ka/
Tôi ngồi ở đây được không?

Xem thêm bài:
Những câu tiếng Nhật nên nói khi đến muộn
Kaiwa dùng để nói với người xấu tính