Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Danh Ngôn Song Ngữ Nhật – Việt

Danh Ngôn Song Ngữ Nhật – Việt

Danh Ngôn Song Ngữ Nhật – Việt
[Học Tiếng Nhật Qua Danh Ngôn] Học tiếng Nhật từ những câu châm ngôn có giá trị về cuộc sống

1. 大きな野望は偉大な人を育てる
Hi vọng lớn làm nên người vĩ đại

2. 同病相哀れむ : Đồng bệnh tương lân

3. 単純な事実に、ただただ圧倒される。
Những sự thật giản đơn thường gây kinh ngạc

4. 自分の行為に責任を持つべきだ。
Phải tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình

5. 偉大さの対価は責任だ。
Cái giá phải trả cho sự vĩ đại là trách nhiệm

6. 偉大なことを成し遂げる為には、行動するだけでなく、夢を持ち、計画を立てるだけでなくてはならない。
Để đạt được những thành công vĩ đại, chúng ta không phải chỉ hành động mà còn phải mơ ước, không phải chỉ biết lập kế hoạch mà còn phải tin tưởng

7. 熱意なしに偉大なことが達成されたことはない
Không có sự vĩ đại nào đạt được nếu không có sự nhiệt tình

8. お坊さんは、盗みはいけないと説教しておきながら、袖の中にはチョウを隠していた
Miệng nhà sư thì bảo không được ăn trộm, nhưng nách lại giấu con ngỗng

9. 七転び八起き
7 lần ngã 8 lần đứng dậy

10. 水に流す
để cho chảy vào trong nước

11. 一期一会
Đời người chỉ gặp một lần

12. 母の愛はいつまでも強い
Tình yêu của người mẹ luôn bền vững theo thời gian

13. 孵らないうちから雛を数えるな。
Đừng có đếm gà khi trứng còn chưa nở

14. 苦労もしないで手に入るのは貧乏だけ。
Chẳng có gì gặt hái được mà không nếm trải sự đau đớn trừ nghèo đói

15. 人間の一生には、苦しいことも、悲しいことも、楽しいことも、あります。でも、一生懸命生きましょう。
Đời người có khi buồn đau, có khi cực khổ, cũng có lúc vui sướng. Tuy nhiên, dù thế nào cũng cố gắng lên mà sống nhé

16. 努力しない者に成功はない
Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công

17. 何をするにしても、よく考えてから行動しなさい
Dù làm gì đi nữa cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định

18. 勝つにしても負けるにしても、正々堂と戦いたい
Dù thắng dù thua, tôi cũng muốn chiến đấu một cách đường đường chính chính

19. 人には自由があるからといって、何をしてもいいというものではない
Con người đâu phải cứ có tự do là muốn làm gì cũng được

20. 自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない
Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì không phải là việc xấu

21. 困難に陥ったときにこそ、そのひとの実力が分かる
Chính khi rơi vào tình trạng khó khăn mới biết được thực lực của một người

22. 感謝の気持ちは、古い友情を温め、新たな友情も生み出す
Lòng biết ơn hâm nóng tình bạn cũ và đem lại cho ta những người bạn mới

Xem thêm:
Học Tiếng Nhật sơ cấp PDF
(Đọc tiếng Nhật) Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì