Home / Học tiếng Nhật / Đề thi minh họa THPT một tiếng Nhật năm 2023

Đề thi minh họa THPT một tiếng Nhật năm 2023

Đề thi minh họa THPT một tiếng Nhật năm 2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023.


Chi tiết đề minh họa môn tiếng Nhật trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 như sau:

Xem thêm:
Đề Thi Chính Thức JLPT N4 các năm
[PDF] Bộ đề thi thử JLPT N4 (Kèm giải thích)

Download: PDF