Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Ehon song ngữ Nhật – Việt ) 手ぶくろを買いに – Đi mua đôi Găng tay

(Ehon song ngữ Nhật – Việt ) 手ぶくろを買いに – Đi mua đôi Găng tay

(Ehon song ngữ Nhật – Việt ) 手ぶくろを買いに – Đi mua đôi Găng tay
Cùng học cuốn sách dành cho trẻ được dịch song ngữ Nhật -Việt


Gửi đến các Phụ huynh và Bé yêu sách Ehon song Ngữ Nhật-Việt khá ý nghĩa.

Xem thêm:
(Nhật – Việt) Sổ tay dạy con của người Nhật
(Dịch) Văn mẫu bằng tiếng Nhật dùng trong việc xin tăng ca

Download: Tại đây