Home / Từ vựng / Động Từ Ghép thường sử dụng trong tiếng Nhật

Động Từ Ghép thường sử dụng trong tiếng Nhật

Động Từ Ghép thường sử dụng trong tiếng Nhật
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn những ĐỘNG TỪ GHÉP hay sử dụng nhất trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Cách dùng Trạng Từ trong tiếng Nhật
Thuật ngữ tiếng Nhật về hợp đồng lao động