Home / Luyện nghe Minna N5 / Giáo trình Luyện Nghe tiếng Nhật sơ cấp Mainichi – Tập 2 (Ebook + CD)

Giáo trình Luyện Nghe tiếng Nhật sơ cấp Mainichi – Tập 2 (Ebook + CD)

[PDF + MP3]毎日の聞き取り 50日上 – Mainichi no Kikitori 50 Nichi (Shokyuu) Vol. 2

Giáo trình luyện nghe sơ cấp Maininichi no kikitori 50 nichi bao gồm 2 cuốn Thượng 上 và Hạ 下 trong đó có 50 bài.
Đây là 1 giáo trình rất tốt dành cho việc luyện nghe trong tiếng Nhật N5, N4, N3.

Link download bao gồm file audio của 50 bài chất lượng tương đương CD rip và 2 file pdf được scan lại từ sách, kèm theo là đáp án cùng script bài nghe.

Xem thêm:
Giáo trình Luyện Nghe tiếng Nhật sơ cấp Mainichi – Tập 1 (Ebook + CD)
Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1

Download File PDF: Tại đây
Download File MP3: Tại đây