Home / Minna no Nihongo / Download Giáo trình Minna no Nihongo I PDF + MP3 (Bản tiếng Việt)

Download Giáo trình Minna no Nihongo I PDF + MP3 (Bản tiếng Việt)

Download Giáo trình Minna no Nihongo I PDF + MP3 (Bản tiếng Việt)
Download sách Giáo Trình Tiếng Nhật Minna No Nihongo Đầy Đủ Nhất (Kèm CD)

“Giáo trình Minna no Nihongo I” là một bộ sách học tiếng Nhật phổ biến dành cho người học mới bắt đầu.

Minna no Nihongo I Bản dịch và Giải thích Ngữ Pháp là một phần trong bộ giáo trình Minnan no nihongo được biên soạn cho người học tiếng Nhật từ khi bắt đầu cho học cho đến trung cấp và là cuốn sách hỗ trợ học vô cùng quan trọng của cuốn sách chính Minna no nihongo I Honsatsu.

Minna no Nihongo I Bản dịch và Giải thích Ngữ Pháp xuyên suốt 25 bài từ bài 1 đến bài 25 của bộ giáo trình minna. Trong mỗi bài sẽ bao gồm phần: liệt kê từ vựng song ngữ Việt Nhật sẽ xuất hiện trong mỗi bài, giải thích từng mẫu ngữ pháp của từng bài một cách chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu cùng với bản dịch các phần hội thoại, câu văn mẫu và các phần khác trong cuốn sách chinh.

Download giáo trình file: PDF
Download giáo trình MP3: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Ngữ Pháp 50 bài Minna no Nihongo