Home / Giới thiệu trang web TiengNhatVui.com

Giới thiệu trang web TiengNhatVui.com

Giới thiệu
Tiengnhatvui.com là trang web tự học Tiếng Nhật Online hoàn toàn miễn phí. Nới chia sẻ kiến thức, phục vụ mọi người học tiếng Nhật, hiểu hơn về con người, đất nước Nhật Bản.

Trang Tiengnhatvui.com được thành lập bởi tập thể các bạn đang học tiếng Nhật, với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm, tài liệu, các bài học về tiếng Nhật cho các bạn mới học tiếng Nhật hay yêu thích tiếng Nhật.

Các tài liệu được tập hợp được chia trên trang được tập hợp, biên tập chính xác nhất giúp người học có thể tìm kiếm và thuận tiện nhất cho quá trinh học tiếng Nhật.

Điều khoản sử dụng
Trang Tiengnhatvui.com là nơi chia sẻ kiến thức, tài liệu học tập, tất cả nội dung trên trang mang tính chất tham khảo và là nơi chia sẻ mở. Trang chia sẻ hoàn toàn miễn phí với mọi người.

Xin cảm ơn.