Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu hướng dẫn nhận Lương Hưu (Nenkin) khi rời khỏi Nhật

Tài liệu hướng dẫn nhận Lương Hưu (Nenkin) khi rời khỏi Nhật

Tài liệu hướng dẫn nhận Lương Hưu Nenkin khi rời khỏi Nhật
Cùng gửi đến các bạn tài liệu hướng dẫn nhận Lương Hưu Nenkin khi rời khỏi Nhật.
Tài liệu cung cấp những thông tin, thủ tục để bạn có thể nhận được Nenkin.

NENKIN là gì?
Là chế độ lương hưu tại Nhật, nếu là người Nhật đóng đầy đủ thì qua 65 tuổi sẽ nhận trợ cấp hàng tháng, còn với người nước ngoài sau khi về nước sẽ được hoàn lại một phần số tiền này)

Download: Tại đây

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật cần phải biết khi đi làm ở cty Nhật
TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT VỀ BẢNG LƯƠNG