Home / Học tiếng Nhật / (Nhật – Việt) Hướng dẫn về cuộc sống tại Nagaoka – Nhật Bản

(Nhật – Việt) Hướng dẫn về cuộc sống tại Nagaoka – Nhật Bản

(Song ngữ Nhật – Việt) Hướng dẫn về cuộc sống tại Nagaoka – Nhật Bản
(Bản tiếng Nhật – Việt)


Đây là cuốn sách được biên soạn để giúp đỡ, hướng dẫn người nước ngoài sống tại thành phố Nagaoka – Nhật Bản.
Cuốn sách cung cấp những thông tin hay cần thiết cho mọi người, người ra các bạn có thể học được nhiều từ vựng, cụm từ tiếng Nhật hữu ích.

Xem thêm:
1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng (PDF + MP3)
Cách Hỏi Giờ, Nói Giờ trong tiếng Nhật

Download: PDF