Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch) Không phán đoán con người dựa trên tài sản và địa vị

(Dịch) Không phán đoán con người dựa trên tài sản và địa vị

地位や財産で人を判断しない
Không phán đoán con người dựa trên tài sản và địa vị

🍓子どものころから私たちは、ある特定の人たちを敬うよう に教え込まれてきた。
Ngay từ khi còn bé chúng ta đã được dạy phải tôn trọng một số người.
🍓🍓知識や学歴、地位、名声、財産などを持つ人たちは優秀で称賛と尊敬に値するとい意識を植えつけられたのだ。
Chúng ta đã thấm nhuần tư tưởng rằng, những người có tri thức, học vấn, danh dự tiền bạc đều là những người ưu tú và đang được khen ngợi và tôn trọng.

🍓🍓🍓これらのものを持っている人が持っていない人と異なっていることは事実だ。しかし、だからといって優れているということにはならない。それはうわべだけの区別にすぎず、尊敬したり名誉を与えたりするための基準としては、きわめてあやふやなものである。 親指や鼻が大きいという理由で、その人が立派だと信じるのと同じようなことなのだ!
Sự thực là những người mang trong mình những thứ đó sẽ khác với những người không mang. Tuy nhiên, những điều đó không làm họ trở nên suất sắc hơn. Điều đó không đơn thuần là sự phân biệt lớn, đó được coi là những thước đo mơ hồ về tiêu chuẩn để có danh dự và tôn trọng . Nó cũng giống như việc bạn tin người đó là vĩ đại tuyệt vời vì họ có ngón tay cái hay mũi to.

🌻うまくいく考え方 その5🌻
業績や地位は、その人が自分より価値のある人間だという根拠にはならない。
Thành tựu và địa vị không là căn cứ để đánh giá giá trị con người của họ.

Dịch: Minh Trường

Xem thêm:
Tổng hợp tất cả các thể trong tiếng Nhật
Sổ tay động từ phức tiếng Nhật PDF