Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Mẫu câu chào hỏi khi lâu không gặp trong tiếng Nhật

Mẫu câu chào hỏi khi lâu không gặp trong tiếng Nhật

Mẫu câu chào hỏi khi lâu không gặp trong tiếng Nhật

1. Cách nói khi đã lâu không gặp.
久しぶりですね。(Hisashiburi desune.)
Lâu quá mới gặp anh(chị) đấy nhỉ.

お久しぶりですね。(Ohisashiburi desune.)
Lâu rồi mới được gặp ông(bà).

ごぶさたしております。(Gobusatashite orimasu.)
Đã lâu không sang thăm ông(bà).

久しぶり。(F)(Hisashiburi.)
Lâu ngày rồi nhỉ.

ごぶさたいたしまして、申し訳ありませんでした。
(Gobusata itashimashite,moushiwakearimasendeshita.)
Tôi thật có lỗi quá, đã lâu không sang thăm ông(bà).

2. Hỏi thăm và nói về tình trạng trong thời gian gần đây.

元気だった。(F)(Genkidatta.)
Cậu khỏe chứ?

―ううん。(F)(Uun.)
Cũng khỏe.

お元気ですか。(Ogenkidesuka.)
Anh(chị) khỏe chứ?

―まあね。そっちは。(F)(Maane.Zocchiwa.)
Cũng bình thường. Còn em thì sao?

お元気でしたか。(Ogenkideshitaka.)
Ông(bà) vẫn khỏe chứ ạ?

―ええ、おかげさまで。(Ee,okagesamade.)
Vâng, nhờ trời tôi vẫn khỏe.

そのごどう。(Sonogodou.)
Gần đây cậu sao rồi?

―相変わらず。(F)(Aikawarazu.)
Không có gì thay đổi cả.

お仕事のほうはいかがですか。
(Oshiotonohouwa ikagadesuka.)
Công việc của ông(bà) như thế nào rồi ạ?

―ええ、おかげさまで、なんとか。
(Ee,okagesamade,nantoka.)
Vâng, nhờ trời nên không xảy ra chuyện gì.

仕事はどう。(F)(Shigotowadou.)
Công việc sao rồi?

―まあまあですね。そちらは。
(Maamaadesune. Sochirawa.)
Cũng bình thường. Còn công việc của anh(chị) sao rồi?

どうしてる。(F)(Doushiteru.)
Dạo này sao rồi?

―仕事は楽しいんですけど、毎日遅くて大変です。
(Shigotowa tanoshindesukedo,mainichi osokute taihendesu.)
Công việc cũng thú vị nhưng ngày nào cũng về trễ nên hơi mệt.

今、何していらっしゃるんですか。
(Ima,nani shiteirassharun desuka.)
Bây giờ, anh(chị) làm gì?

―えっ、おんなじとこだよ。相変わらずね。
(E,onnajitokodayo. Aika warazune.)
À, cũng công việc đó thôi, không có gì thay đổi cả.

Lưu ý: (F)Không sử dụng với cấp trên và người lớn hơn mình.

Xem thêm bài:
1800 Câu đàm thoại tiếng Nhật thông dụng PDF
30 Ngày học tiếng Nhật giao tiếp – Phần 1