Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Mẫu câu diễn tả sự phán đoán trong tiếng Nhật

Mẫu câu diễn tả sự phán đoán trong tiếng Nhật

Mẫu câu diễn tả sự phán đoán trong tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học những mẫu câu, dùng để diễn tả sự phán đoán thường dùng trong giao tiếp tiếng Nhật.


Xem thêm:
Mẫu câu xin phép và sự cho phép trong tiếng Nhật
Mẫu câu không cho phép trong tiếng Nhật