Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Tài liệu tiếng Nhật giao tiếp – Nameraka Nihongo Kaiwa PDF

Tài liệu tiếng Nhật giao tiếp – Nameraka Nihongo Kaiwa PDF

Tài liệu tiếng Nhật giao tiếp – Nameraka Nihongo Kaiwa PDF
Bản dịch tiếng Việt

Nameraka Nihongo Kaiwa là 1 giáo trình Trung Cấp dành cho đối tượng là các bạn đã “Ok” trong văn viết nhưng vẫn còn chưa thành thục trong giao tiếp tình huống. Bằng việc nghe các mẫu hội thoại thông dụng, các bạn sẽ hiểu các quy luật trong văn nói của tiếng Nhật, rồi tự mình luyện tập nhuần nhuyễn, các bạn sẽ cải thiện khả năng nói tiếng Nhật của mìn.

Xem thêm:
100 Bài hội thoại trong tiếng Nhật PDF
74 Câu hỏi và trả lời thông dụng trong tiếng Nhật

Download: PDF