Home / Ngữ pháp N3 / Phân biệt ~ばかり & ~だらけ

Phân biệt ~ばかり & ~だらけ

Phân biệt ~ばかり & ~だらけ
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học cách phân biệt 2 mẫu ngữ pháp N3 ~ばかり & ~だらけ.

[PHÂN BIỆT CẤU TRÚC ばかり VÀ だらけ]

1. ばかり (Chỉ, toàn là…)

Cấu trúc ngữ pháp:
N/ Vて + ばかり
N1 + ばかりの N2

Ý nghĩa: “Chỉ,chỉ có, toàn là….”

Sử dụng khi người nói có ý nghĩ không tích cực về một hành động, sự việc cứ lặp đi lặp lại (như thói quen).

Ví dụ:
妹はテレビを見てばかりいる。
Em gái tôi suốt ngày chỉ có xem ti vi thôi.

彼とお金の話ばかりで、疲れてきました。
かれとおかねはなしばかりで、つかれてきました。
Bởi vì tôi với anh ta chỉ toàn nói chuyện về tiền nong, mệt mỏi thật đấy.

 

2. だらけ (đầy, toàn là,…) Nghĩa tiêu cực

Cấu trúc ngữ pháp: N + だらけ

Ý nghĩa: đầy, toàn là… (mang ý tiêu cực)
Mang ý nghĩa tiêu cực, theo chiều hướng xấu. Nói về sự vật, sự việc nào đó nhiều mà người nói không thích, không mong muốn.

Ví dụ:
俺の息子の部屋はいつもほろりだらけ。
Phòng của con trai tôi lúc nào cũng đầy bụi.

君のノートは間違いだらけ。
きみのノートはまちがいだらけ。
Vở của cậu đầy lỗi sai kìa.

 

Phân biệt hai mẫu ngữ pháp ばかり và だらけ:
Giống nhau:
– Đều là ngữ pháp chỉ cái gì đấy…. nhiều, rất nhiều (về số lượng) -> “toàn là, đầy…”

– Đều sử dụng cấu trúc N (danh từ) + ばかり/だらけ.

Khác biệt:
– Ngữ pháp ばかり tuỳ vào từng trường hợp mà mang nghĩa tích cực hay tiêu cực, khi nói về “trong mặt bằng toàn bộ thì cái nào đó nhiều, rất nhiều,..”

– Ngữ pháp だらけ thì dùng cho các trường hợp cho tiêu cực là nhiều, rất ít khi được dùng cho nghĩa tích cực. Biểu thị danh từ tiêu cực có rất nhiều.

Xem thêm bài:
6 Mẫu ngữ pháp N3 dễ nhầm lẫn trong bài đọc hiểu JLPT
Download Giáo án Học Soumatome N3 Ngữ Pháp