Home / Học tiếng Nhật / PHÂN BIỆT ~代、~費、~料、~賃、~金

PHÂN BIỆT ~代、~費、~料、~賃、~金

PHÂN BIỆT ~代、~費、~料、~賃、~金
Cùng phân biệt cách sử dụng của các hậu tố chỉ chi phí trong tiếng Nhật nhé.

Xem thêm:
30 Cặp từ Kanji giống nhau dễ bị nhầm – Phần 1
Học 100 từ Kanji N5, N4 – Phần 1