Home / Ngữ pháp N3 / Phân biệt ngữ pháp N3: 「について」, 「にとって」, 「に対して」

Phân biệt ngữ pháp N3: 「について」, 「にとって」, 「に対して」

Phân biệt ngữ pháp N3: 「について」, 「にとって」, 「に対して」

Trong phần kiến thức ôn luyện JLPT N3, các bạn sẽ gặp phải nhóm 3 mẫu ngữ pháp 「について」「にとって」「に対して」có cùng ý nghĩa nhưng cách sử dụng lại rất khác nhau.

1. Ngữ pháp について

2. Ngữ Pháp: にとって

3. Ngữ pháp: に対して

Xem thêm:
15 Ngữ Pháp N3 dùng nhiều khi giao tiếp
Download TRY N3 Ngữ Pháp PDF