Home / Ngữ pháp N5 / Phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật: ~たばかり và ~たところ

Phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật: ~たばかり và ~たところ

Phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật: ~たばかり và ~たところ
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học cách phân biết 2 mẫu cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật: ~たばかり và ~たところ

Xem thêm:
Các mẫu ngữ pháp tiếng Nhật đi với thể て
Tổng hợp cặp từ Trái Nghĩa N3