Home / Ngữ pháp N4 / Phân biệt ngữ pháp: Vてから và Vたあとで

Phân biệt ngữ pháp: Vてから và Vたあとで

Phân biệt ngữ pháp: Vてから và Vたあとで
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học cách phân biệt 2 cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Nhật Vてから và Vたあとで.

Xem thêm bài:
Phân biệt những mẫu ngữ pháp N4 dễ nhầm lẫn
Cách sử dụng Trợ Từ trong tiếng Nhật N5, N4, N3