Home / JLPT / JLPT N1 / [PDF] Sách 10 Đề luyện thi JLPT N1 (Có đáp án)

[PDF] Sách 10 Đề luyện thi JLPT N1 (Có đáp án)

[PDF] Sách 10 Đề luyện thi JLPT N1 (Có đáp án)
(Sách bản tiếng Nhật – Trung)

10 đề luyện thi JLPT 1 Full đánh giá phân tích tổng hợp N1
新日本语能力测试 最给力解析!•直击N1实战演练
Cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu gồm 10 đề thi JLPT N1 có đáp án.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Xem thêm:
Download 20 Nichi De Goukaku N1 – 20日で合格 N1 PDF
70 Đề ôn Kanji, Từ Vựng, Ngữ Pháp JLPT N1 (Có đáp án + dịch nghĩa)

Download: PDF