Home / JLPT / JLPT N4 / [PDF] Sách giải thích ngữ pháp trong đề thi JLPT N5 – N1

[PDF] Sách giải thích ngữ pháp trong đề thi JLPT N5 – N1

[PDF] Sách giải thích ngữ pháp trong đề thi JLPT N5 – N1
蓝宝书大全集 新日本语能力考试N1-N5文法详解
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu giải thích ngữ pháp chi tiết cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật từ N5 đến N1.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn đang ôn thi JLPT.

Xem thêm bài:
Tính Từ đuôi i (い) trong tiếng Nhật N5
Tổng hợp Ngữ Pháp N4 PDF

Download: PDF