Home / Học tiếng Nhật / Sách về Từ Tượng Thanh, Tượng Hình trong tiếng Nhật PDF

Sách về Từ Tượng Thanh, Tượng Hình trong tiếng Nhật PDF

Sách về Từ Tượng Thanh, Tượng Hình trong tiếng Nhật PDF
(Bản tiếng Nhật – tiếng Anh)
Download sách học về Từ Tượng Thanh Tượng Hình Trong Tiếng Nhật

E de wakaru Giongo Gitaigo là 1 cuốn sách thực sự cần thiết dành cho tất cả mọi người, từ những người đang học tiếng Nhật cho đến cả người Nhật bản xứ cũng cần.

Xem thêm:
Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 1
85 Cách sử dụng Trợ Từ trong tiếng Nhật

Download: Tại đây