Home / JLPT / JLPT N2 / [PDF] Giáo Trình Shinkanzen Master N2 Phần Ngữ Pháp

[PDF] Giáo Trình Shinkanzen Master N2 Phần Ngữ Pháp

[PDF] Giáo Trình Shinkanzen Master N2 Phần Ngữ Pháp

新完全マスター文法 日本語能力試験 N2 là quyển sách chuyên về ngữ pháp dành cho kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2.
Tài liệu Shin Kanzen Master N2 thuộc phần ngữ pháp. Tài liệu là dạng bài tập ôn luyện ngữ pháp N2. Cách trình bày theo dạng này giúp người học lựa chọn phần mình còn yếu kém để luyện tập thêm, và còn có bài ôn luyện tổng hợp ở phần cuối.

Xem thêm:
Kanji Look And Learn – Bài 1
Tổng hợp Ngữ Pháp N2

Download: PDF