Home / JLPT / JLPT N4 / [PDF] Giáo trình Speed Master Đọc Hiểu N4

[PDF] Giáo trình Speed Master Đọc Hiểu N4

Giáo trình Speed Master Đọc Hiểu N4

Giáo Trình Speed Master N4 – Phần Đọc Hiểu DOKKAI

日本語能力試験問題集 N4読解スピードマスター
Speed Master Đọc Hiểu N4 là sách được biên soạn dựa trên kiến thức phần đọc hiểu của kỳ thi JLPT N4. Sách nằm mục đích giúp người học nâng cao kỹ năng Đọc Hiểu, đồng thời nắm được các thông tin cần thiết trong cuộc sống thực tế.

Khái quát về nội dung của sách SPEED MASTER ĐỌC HIỂU N4
Phần Mở Đầu: Giới thiệu về Kỳ thi năng lực nhật ngữ JLPT N4 và Cách sử dụng sách.
Phần 1: Khởi động – Điểm cần lưu ý để nâng cao khả năng đọc hiểu
Phần 2: Luyện tập thực hành
Trong phần này, bạn sẽ thực hành đọc hiểu với đoạn văn ngắn, đoạn văn vừa, đoạn văn tìm kiếm thông tin.
Phần 3: Đề thi mô phỏng thực tế
Phần bài thi mô phỏng này sẽ giúp bạn làm quen với đề thi và thời gian làm bài. 2 đề thi mô phỏng phần thi Đọc hiểu trong kỳ thi JLPT N4 sẽ giúp bạn làm quen với đề thi và kiểm tra lại năng lực đọc hiểu của mình.
Phụ lục: Đáp án và giải thích

Download: tại đây

Xem thêm bài:
Đề luyện thi JLPT N4 phần Kanji (Có đáp án)
Đề luyện thi JLPT N4 phần Ngữ Pháp (Có đáp án)