Home / Luyện dịch tiếng Nhật / TÀI LIỆU LUYỆN ĐỌC/DỊCH TIẾNG NHẬT N4, N3

TÀI LIỆU LUYỆN ĐỌC/DỊCH TIẾNG NHẬT N4, N3

“TÀI LIỆU LUYỆN ĐỌC/DỊCH TIẾNG NHẬT DÀNH CHO N4, N3” là một bộ tài liệu học tập chất lượng dành cho những người học tiếng Nhật ở trình độ N4 và N3. Tài liệu tập trung vào việc cung cấp các đoạn văn và bài đọc có cấu trúc, phong phú, phù hợp với trình độ người học.

Với cấu trúc rõ ràng, bài tập thực tế và hỗ trợ dịch nghĩa chi tiết, bộ tài liệu này là công cụ hữu ích để nâng cao kỹ năng đọc và dịch tiếng Nhật, đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ thi JLPT ở trình độ N4 và N3.

Download: PDF

Xem thêm:
(Dịch Nhật – Việt) Món ăn Việt giải thích tiếng Nhật
(Nhật – Việt) Sổ tay dạy con của người Nhật