Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch) 心の持ち方を変える – Thay đổi cách tư duy

(Dịch) 心の持ち方を変える – Thay đổi cách tư duy

(Dịch) 心の持ち方を変える – Thay đổi cách tư duy

人生がうまくいっていないように 考える時期は誰にでもある。 しか し、あまりにも頻繁にそういう経 験をするなら、心の持ち方を調べ る必要がある。
Tất cả chúng ta ai cũng đều có những lúc nghĩ rằng cuộc sống thật trắc trở. Nhưng nếu chúng ta trải qua điều đó quá thường xuyên, chúng ta cần phải xem xét lại cách tư duy của mình.

思考の質は人生の質に影響を及ぼす。心について知っておくべき重 要な事実を紹介しよう。
Chất lượng của tư duy ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống. Dưới đây là một số sự thật quan trọng chúng ta nên biết về tâm trí của mình.

・あなたの心は、 特定の方法で考えるようプログラムされている。 心はコンピューターの ようなものだ。 たとえ気づいていなくても、 あなたに最も強い影響を与えた人たちは、あ なたの幼少期にプログラムを開始した。 その 結果、 あなたは教え込まれた考え方を吸収し たのだ。
Tâm trí của bạn được lập trình để suy nghĩ theo một cách nhất định. Tâm trí giống như một chiếc máy tính. Có thể bạn không nhận ra điều này nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn là người đã khởi động chương trình của chiếc máy tính đó từ thời bạn còn thơ ấu. Kết quả là bạn đã tiếp thu những cách suy nghĩ mà bạn đã được dạy dỗ.

あなたの心は、 従来どおりに考える傾向が ある。同じように考え続けると、 脳の中に一 定の思考回路ができ、 今後もそれに沿って考 えるようになる。 その結果、 ネガティブな人 はずっとネガティブなままで、 さらに不平を 抱くことになる。 一方、 ポジティブな人は、 状況が悪化しても人生のいい面を見る。
Tâm trí của bạn có xu hướng nghĩ theo những gì nó vẫn nghĩ bấy lâu nay. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ theo hướng như vậy thì sẽ hình thành một lối tư duy nhất định trong não bộ và bạn vẫn sẽ tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó. Kết quả là, người tiêu cực thì vẫn mãi tiêu cực và than phiền nhiều hơn. Ngược lại, người tích cực thì sẽ nhìn thấy những mặt tích cực trong cuộc sống kể cả mọi thứ có trở nên tồi tệ đi chăng nữa.

・あなたの心は、プログラムし直すこと ができる。 たとえ不正確なことでも、 何 度も繰り返し教えられた考え方を信じる ようになるが、 心をポジティブにプログ ラムし直せば、 人生の多くの面を完全できる。
Tâm trí của bạn có thể được lập trình lại. Bạn sẽ tin vào những cách suy nghĩ mà bạn đã được dạy đi dạy lại nhiều lần ngay cả khi chúng không chính xác, nhưng nếu bạn lập trình lại tâm trí của mình một cách tích cực thì nhiều khía cạnh trong cuộc sống của bạn có thể được hoàn thiện hơn.

Xem thêm:
(Dịch) Vào những lúc nóng giận
Từ vựng tiếng Nhật về tính cách con người