Home / Học tiếng Nhật / [PDF] Tiếng Nhật dành cho các Bà Mẹ và Trẻ Em đang sống ở Nhật

[PDF] Tiếng Nhật dành cho các Bà Mẹ và Trẻ Em đang sống ở Nhật

[PDF] Tiếng Nhật dành cho các Bà Mẹ và Trẻ Em đang sống ở Nhật
(Tài liệu song ngữ Nhật – Việt)

Cùng chia sẻ với gia đình dự định, chuẩn bị sinh con tại Nhật Bản tài liệu hướng dẫn dành cho các Bà Mẹ.
Trong tài liệu cung cấp những thông tin hữu ích và những từ vựng tiếng Nhật cần thiết.

Xem thêm bài:
Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng (kaigo)
Từ vựng tiếng Nhật cần biết khi mang thai và sinh con

Download: Tại đây