Home / Từ vựng N2 / Tổng hợp từ vựng N2 xuất hiện trong JLPT N2 các năm

Tổng hợp từ vựng N2 xuất hiện trong JLPT N2 các năm

Tổng hợp từ vựng N2 xuất hiện trong JLPT N2 các năm
Tổng hợp Từ vựng tiếng Nhật N2 xuất hiện trong đề thi JLPT N2 các năm.


Cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật có trongJLPT N2 từ năm 2010 đến 2021.

Download: PDF

Xem thêm:
100 Danh Từ tiếng Nhật N2
1160 TỪ VỰNG MIMIKARA OBOERU N2 BẢN ĐẦY ĐỦ PDF