Home / Trợ từ tiếng Nhật / Ngữ pháp N5: Trợ từ へ

Ngữ pháp N5: Trợ từ へ

Trợ từ “へ”

Nghĩa: Chỉ hướng di chuyển, hướng về, tới

Ý nghĩa: Trợ từ “へ” biểu thị hướng chuyển động

Câu mẫu sử dụng trợ từ:

学校がっこう きます。
Tôi sẽ đi đến trường.

あとで 図書館としょかん きます。
Tôi sẽ đến thư viện sau.

日曜日にちようびは 学校がっこう きません。
Tôi không đi học vào thứ bảy.

うち かえります。
Tôi sẽ về nhà.

友達ともだちと 日本にほん ました。
Tôi đến Nhật Bản cùng bạn tôi.

Xem thêm:
Những câu giao tiếp hàng ngày trong tiếng Nhật
Một số câu khẩu ngữ lịch sự trong tiếng Nhật