Home / Trợ từ tiếng Nhật

Trợ từ tiếng Nhật

Trợ Từ trong tiếng Nhật. Cùng học cách sử dụng các trở từ trong tiếng Nhật và làm các bài tập liên quan đến Trợ Từ Tiếng Nhật.

Ngữ pháp N5: Trợ từ と

Trợ từ “と” Nghĩa: 1. “bạn cùng làm việc gì đó cùng nhau” 2. “và” Cấu trúc: 1. Noun(person) + と 2. Noun 1 + と + Noun 2   Câu mẫu sử dụng trợ từ: 1. Bạn cùng làm việc gì đó cùng nhau 昨日きのう 友達ともだちと 映画えいがを 見みました。 Tôi đã xem một bộ …

Read More »

Ngữ pháp N5: Trợ từ で

Trợ từ “で” Nghĩa: 1. nơi hành động 2. nơi xảy ra 3. phương tiện / phương pháp 4. thời hạn Câu mẫu sử dụng trợ từ: 1. Nơi hành động カフェで 勉強べんきょうします。 Tôi sẽ học ở một quán cà phê. 公園こうえんで バーベキューをします。 Chúng ta sẽ tổ chức BBQ ở công viên. …

Read More »

Cách dùng 13 Trợ Từ trong tiếng Nhật

Cách dùng 13 Trợ Từ trong tiếng Nhật 1. Cách dùng trợ từ ”は” trong tiếng Nhật Nhấn mạnh vế sau, giải thích chủ đề được nói đến: これは私の本ですよ。 Đây là quyển sách của tôi. 彼はワ医者です。 Anh ấy là bác sĩ. 2. Cách dùng trợ từ ”が” trong tiếng Nhật …

Read More »

Tài liệu Bí Quyết Học Trợ Từ tiếng Nhật (PDF)

Tài liệu Bí Quyết Học Trợ Từ tiếng Nhật (PDF) Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học Trợ Từ trong tiếng Nhật – Định nghĩa và cách sử dụng Trợ Từ trong tiếng Nhật. – 88 Quy Tắc Trợ Từ trong tiếng Nhật. – Một số Trợ Từ …

Read More »

Bài tập Trợ Từ tiếng Nhật N5 – Phần 9

Bài tập Trợ Từ tiếng Nhật N5 – Phần 9 (Có đáp án) Điền Trợ Từ thích hợp vào ( ___ ) : 11. Q: いつ FAX( __ ) おくりましょうか。 A: いつ( __ )( __ ) いいですよ。 12. Q: どこ( __ ) レッスン( __ ) したいですか。 A: どこ( __ )( …

Read More »

Bài tập Trợ Từ tiếng Nhật N5 – Phần 8

Bài tập Trợ Từ tiếng Nhật N5 – Phần 8 (Có đáp án) Điền Trợ Từ thích hợp vào ( ___ ) : 1. 15にち( __ ) デパート( __ ) バーゲンセール( __ ) あります。 2. めぐろ( __ ) えきまえ( __ ) マクドナルド( __ ) あります。 3. つぎ( __ ) かど( …

Read More »

Phân biệt Trợ từ にvà で

Phân biệt Trợ từ にvà で Đây là hai Trợ từ tiếng Nhật mà người học thường bi nhầm lẫn. Xem thêm: Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Phần 1 Cách sử dụng trợ từ に

Read More »