Home / Trợ từ tiếng Nhật / Ngữ pháp N5: Trợ từ と

Ngữ pháp N5: Trợ từ と

Trợ từ “と”

Nghĩa:
1. “bạn cùng làm việc gì đó cùng nhau”
2. “và”

Cấu trúc:
1. Noun(person) + と

2. Noun 1 + と + Noun 2

 

Câu mẫu sử dụng trợ từ:

1. Bạn cùng làm việc gì đó cùng nhau

昨日きのう 友達ともだち 映画えいがを ました。
Tôi đã xem một bộ phim với bạn tôi.

わたしは 来年らいねん 彼女かのじょ 結婚けっこんします。
Tôi sẽ kết hôn với bạn gái của tôi vào năm tới.

来週らいしゅう 家族かぞく 旅行りょこうします。
Tôi sẽ đi du lịch cùng gia đình vào tuần tới.

2.

土曜日どようび 日曜日にちようび 銀行ぎんこうは やすみです。
Ngân hàng đóng cửa vào thứ bảy và chủ nhật

果物くだもので バナナ りんごが きです。
Tôi thích táo và chuối trong số tất cả các loại trái cây.

Xem thêm:
Tổng hợp cách sử dụng trợ từ tiếng Nhật
Trợ từ trong tiếng Nhật là gì?