Home / Trợ từ tiếng Nhật / Ngữ pháp N5: Trợ từ を

Ngữ pháp N5: Trợ từ を

Trợ từ “を”

Ý nghĩa:
① “tân ngữ trực tiếp của động từ chuyển tiếp”
② “điểm bắt đầu”
③ “điểm vượt qua”

 

Câu mẫu sử dụng trợ từ:

1. Tân ngữ trực tiếp của động từ chuyển tiếp

今日きょうは レストランで ばんはん べます。
Tối nay tôi sẽ ăn tối ở nhà hàng.

友達ともだちに 日本語にほんご 教えます。
Tôi sẽ dạy tiếng Nhật cho bạn tôi.

ほん みます。
Tôi sẽ đọc sách.

野菜やさい います。
Tôi sẽ mua rau.

2. Điểm bắt đầu

うち ます。
Tôi sẽ rời khỏi nhà của tôi.

バス ります。
Tôi sẽ xuống xe buýt.

3. Điểm vượt qua

道路どうろ わたります。
Tôi sẽ băng qua đường.

黄色きいろいい バスが このみち とおります。
Xe buýt màu vàng sẽ đi qua con đường này.

Xem thêm:
CÁCH DÙNG TRỢ TỪ TRONG TIẾNG NHẬT
Trợ Từ tiếng Nhật cơ bản N5