Home / Trợ từ tiếng Nhật / Ngữ pháp N5: Trợ từ や

Ngữ pháp N5: Trợ từ や

Trợ từ “や”

Nghĩa: Như là

Ý nghĩa: Trợ từ này được dùng khi muốn liệt kê các danh từ.

Cấu trúc: N1 + や + N2

Câu mẫu sử dụng trợ từ:

わたしの 部屋へやに ベッド つくえがあります。
Trong phòng của tôi, có một chiếc giường,  một cái bàn, và nhiều thứ khác.

つぎの 日曜日にちようびに 漫画まんが 雑誌ざっしを みます。
Tôi sẽ đọc truyện tranh, tạp chí và nhiều thứ khác vào Chủ Nhật tới.

夏休なつやすみは 京都きょうと 奈良ならへ きました。
Tôi đã đến Kyoto, Nara và nhiều nơi khác trong kỳ nghỉ hè.

昨日きのう、スーパー デパートで ものしました。
Hôm qua tôi đã mua sắm ở cửa hàng bách hóa, siêu thị, v.v.

Xem thêm:
Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng Nhật – Phần 1
224 Động Từ tiếng Nhật thông dụng – Phần 1