Home / Từ vựng / Từ vựng dành cho Bố Mẹ có con ở Nhật – Phần 1

Từ vựng dành cho Bố Mẹ có con ở Nhật – Phần 1

Từ vựng dành cho Bố Mẹ có con ở Nhật – Phần 1
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học những từ vựng tiếng Nhật liên quan đến con cái khi đi học ở Nhật Bản.

Xem thêm:
Tên các trường đại học Việt Nam bằng tiếng Nhật
Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật

 

Download: Tại đây