Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật dùng khi đi làm ở công ty Nhật

Từ vựng tiếng Nhật dùng khi đi làm ở công ty Nhật

Từ vựng tiếng Nhật dùng khi đi làm ở công ty Nhật
Tiếng Nhật dùng để đi làm trong công ty ở các công ty Nhật được trích từ giáo trình 日本語で働く.
Việc học những từ vựng liên quan đến công việc giúp bạn hiểu và chuẩn bị tốt nhất khi làm ở các công ty Nhật Bản.

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Từ vựng tiếng Nhật trong công việc

Download: tại đây