Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch) Vào những lúc nóng giận

(Dịch) Vào những lúc nóng giận

Vào Những Lúc Nóng Giận

Hễ trở nên tức giận thì chúng ta thường có xu hướng dễ đánh mất đi chính mình
Chúng ta sẽ tập trung vào những điều trước mắt và thậm chí không hiểu sao mình lại tức giận
Cũng sẽ có những việc khiến chúng ta trở nên không hiểu được
Trước mắt chúng ta nên tránh xa những rắc rối đó
Và suy nghĩ thật cẩn thận thực sự bản thân mình đang muốn gì
Trong lúc đó chúng ta sẽ trở nên điềm tĩnh và sẽ dịu đi những nỗi căm phẫn ở trong lòng

Xem thêm:
(Dịch Nhật – Việt) Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề