Home / Kanji N1 / Danh sách 1000 Từ Kanji N2, N1 PDF

Danh sách 1000 Từ Kanji N2, N1 PDF

Danh sách 1000 Từ vựng Kanji N2, N1 PDF
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học danh sách 1000 từ Kanji N2, N1. Đây là từ vựng Kanji N1 cần thiết cho các bạn ôn thi JLPT N2, N1.
Cảm ơn Mminato đã chia sẽ.

Xem thêm bài:
Soumatome N2 Kanji PDF
Tổng hợp Kanji N2 PDF

Download: Tại đây