Home / Luyện nghe Minna N5

Luyện nghe Minna N5

Luyện nghe tiếng Nhật cơ bản. Đây là tài liệu luyện nghe tiếng Nhật online dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật.

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 50

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 50 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  今月の スケジュールを お送りします。 kongetsu no sukejūru o ookuri shimasu. Tôi xin gửi kế hoạch của tháng này. 2.  私 は アメリカから 参りました。 watashi wa amerika kara mairi mashita. …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 49

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 49 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  課長は もう 帰られました。 kachou wa mou kaerare mashita. Tổ trưởng đã về nhà rồi. 2.  社長は もう お帰りに なりました。 shachou wa mou o kaeri ni nari mashita. Giám …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 48

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 48 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  息子を イギリスヘ 留学させます。 musuko o igirisu he ryuugaku sase masu. Tôi cho con trai đi học ở Anh. 2.  娘に ピアノを 習わせます。 musume ni piano o narawase …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 47

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 47 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  天気予報に よると、あしたは 寒く なるそうです。 tenki yohou ni yoru to, ashita wa samuku naru sou desu. Theo như dự báo thời tiết thì ngày mai trời sẽ …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 46

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 46 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  会議は 今から 始まる ところです。 kaigi wa ima kara hajimaru tokoro desu. Cuộc họp sẽ bắt đầu bây giờ. 2.  彼は 3月に 大学を 卒業した ばかりです。 kare wa sangatsu ni daigaku o …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 45

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 45 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1. カードをなくした場合は、すぐカード会社に連絡してください。 kādo o nakushi ta baai wa, sugu kādo kaisha ni renraku shite kudasai. Trong trường hợp đánh mất thẻ thì hãy liên …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 44

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 44 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  ゆうべ お酒を 飲みすぎました。 yuube o sake o nomisugi mashita. Tối qua tôi uống rượu quá nhiều. 2. この パソコンは 使いやすいです。 kono pasokon wa tsukai yasui desu. Cái …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 43

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 43 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  今にも 雨が 降りそうです。 imanimo ame ga ori sou desu. Trời có vẻ sắp mưa đến nơi rồi. 2.  ちょっと 切符を 買って 来ます chotto kippu o katte ki masu …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 42

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 42 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  将来 自分の 店を 持つ ために、貯金して います。 shourai jibun no mise o motsu tame ni, chokin shite imasu. Tôi để dành tiền để mở cửa hàng riêng của mình. …

Read More »

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 41

Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 41 Luyệnh nghe tiếng Nhật sơ cấp theo giáo trình Mina no Nihongo I. *** Phần Bunkei (文型) Scipt: 1.  わたしは ワット先生に 本を いただきました。 watashi wa watto sensei ni hon o itadaki mashita. Tôi được thầy Watt cho sách. 2.  わたしは 課長に 手紙の まちがいを 直して いただきました。 watashi wa kachou ni tegami …

Read More »