Home / Kanji N5

Kanji N5

75 KANJI VÀ TỪ VỰNG CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI HỌC

75 KANJI VÀ TỪ VỰNG CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI HỌC 1。日本(にほん) : Nhật Bản (Nihon) 2。日本語(にほんご):tiếng Nhật (Nihongo) 3。漢字(かんじ): Kanji (Kanji) 4。東京(とうきょう): Tokyo (Tōkyō) 5。大阪(おおさか): Osaka (Ōsaka)

Read More »

Full Bộ 32 Trang luyện viết Kanji N5, N4

Full Bộ 32 Trang luyện viết Kanji N5, N4 FULL BỘ 32 TRANG LUYỆN VIẾT KANJI N4 N5 Cùng chia sẻ với các bạn vỡ luyện viết Kanji N5, N4. Các bạn có thể tải về và in ra để luyện viết.  Download: PDF Xem thêm: 214 Bộ thủ …

Read More »

80 Kanji JLPT N5

TRỌN BỘ 80 KANJI CHƯƠNG TRÌNH N5 80 Bộ thủ cơ bản nhất của bộ chữ Kanji Chương trình sơ cấp N5 có số lượng kanji khoảng 80-100 chữ. Xem thêm: Từ vựng 50 bài Minna no Nihongo N5 – N4 [PDF] Tổng hợp Động Từ trái nghĩa trong tiếng …

Read More »

Tổng hợp Kanji N5

Tổng hợp Kanji N5 Kanji Onyomi Kunyomi Nghĩa Từ ghép với kanji 一 ichi, itsu hito(tsu), hito 1 一日1 người 二 ni futa(tsu), futa 2 二日2 người 三 san mit(tsu), mi 3 三日Ngày 3 (ngày 3 của tháng) 四 shi yo(tsu), yo, yon 4 四日Ngày 4(ngày 4 của tháng) 五 …

Read More »