Home / Kanji N4

Kanji N4

Download FlashCard 180 chữ Kanji N4 PDF

FlashCard 180 Kanji N4 PDF JLPT N4 Kanji Flashcards AhoVN Team đã biên soạn Bộ FlashCard Kanji N4 này trong vòng 3 tháng, tập hợp những Kanji hay ra trong kì thi JLPT. Đặc điểm của FlashCard Kanji N4 này: ・Học từ vựng hữu ích: Ngoài từ Kanji chính thì …

Read More »

Học 180 Kanji N4 chi tiết nhất – Phần 3

Học 180 Kanji N4 chi tiết nhất – Phần 3 Tổng Hợp 180 Kanji N4 FlashCard Kanji N4 bao gồm 180 Hán tự ở cấp độ N4 do bạn Đinh Thị Nghĩa cùng nhóm AhoVN biên soạn. Xem thêm: Học 180 Kanji N4 chi tiết nhất – Phần 1 Học …

Read More »

Học 180 Kanji N4 chi tiết nhất – Phần 2

Học 180 Kanji N4 chi tiết nhất – Phần 2 Tổng Hợp 180 Kanji N4 FlashCard Kanji N4 bao gồm 180 Hán tự ở cấp độ N4 do bạn Đinh Thị Nghĩa cùng nhóm AhoVN biên soạn. Xem thêm: Học 180 Kanji N4 chi tiết nhất – Phần 1 Học …

Read More »

Tổng hợp Kanji N4

Tổng hợp Kanji N4 Tổng hợp 180 Kanji N4 tiếng Nhật Bảng tổng hợp 180 chữ Hán tự N4 thường dùng No. Kanji Âm Hán Việt Âm Hán Nhật (Onyomi) Âm Nhật (Kunyomi) Ý Nghĩa 1 悪 Ác アク、オ わる(い) Xấu, tồi 2 暗 ÁM アン くら(い) Tối 3 医 …

Read More »